Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-authn-ldap в buster, архитектура amd64

/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-ldap/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-ldap/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-ldap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-ldap/changelog.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-ldap/copyright