Списък на файловете в пакета libxml2 в buster, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
/usr/share/doc/libxml2/AUTHORS
/usr/share/doc/libxml2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxml2/README
/usr/share/doc/libxml2/README.Debian
/usr/share/doc/libxml2/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libxml2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxml2/changelog.gz
/usr/share/doc/libxml2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libxml2