Списък на файловете в пакета libtext-markdown-discount-perl в buster, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/Text/Markdown/Discount.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/auto/Text/Markdown/Discount/Discount.so
/usr/share/doc/libtext-markdown-discount-perl/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libtext-markdown-discount-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtext-markdown-discount-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtext-markdown-discount-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Text::Markdown::Discount.3pm.gz