Списък на файловете в пакета libghc-presburger-prof в buster, архитектура amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/presburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf/Data/Integer/SAT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/presburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf/libHSpresburger-1.3.1-ApIC5S5yQVaBBnQk3D6tIf_p.a
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-presburger-prof/copyright