Списък на файловете в пакета libghc-network-protocol-xmpp-prof в buster, архитектура amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Client.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Client/Authentication.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Client/Features.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Component.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Connections.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/ErrorT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Handle.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/JID.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Monad.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/Stanza.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/Network/Protocol/XMPP/XML.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.4.4/network-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV/libHSnetwork-protocol-xmpp-0.4.8-GxPnCb6jspvBc4c9DCbcmV_p.a
/usr/share/doc/libghc-network-protocol-xmpp-prof/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-network-protocol-xmpp-prof/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-network-protocol-xmpp-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-network-protocol-xmpp-prof/copyright