Списък на файловете в пакета libdr-tarantool-perl в buster, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/AEConnection.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/AsyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/CoroClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/Iterator.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/LLClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/LLSyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack/AsyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack/CoroClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack/LLClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack/Proto.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/MsgPack/SyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/RealSyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/Spaces.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/StartTest.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/SyncClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/Tuple.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/DR/Tarantool/Tuple/MsgPack.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28/auto/DR/Tarantool/Tarantool.so
/usr/share/doc/libdr-tarantool-perl/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libdr-tarantool-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdr-tarantool-perl/copyright
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::AsyncClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::CoroClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::Iterator.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::LLClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::MsgPack.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::MsgPack::AsyncClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::RealSyncClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::Spaces.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::StartTest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::SyncClient.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::Tuple.3pm.gz
/usr/share/man/man3/DR::Tarantool::Tuple::MsgPack.3pm.gz