Списък на файловете в пакета libbsd0 в buster, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.9.1
/usr/share/doc/libbsd0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbsd0/changelog.gz
/usr/share/doc/libbsd0/copyright