Списък на файловете в пакета libboinc7 в buster, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc.so.7
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc.so.7.14.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc_crypt.so.7
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc_crypt.so.7.14.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc_zip.so.7
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboinc_zip.so.7.14.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsched.so.7
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsched.so.7.14.2
/usr/share/doc/libboinc7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboinc7/copyright