Списък на файловете в пакета erlang-p1-pam в buster, архитектура amd64

/usr/lib/erlang/lib/p1_pam-1.0.4/ebin/epam.app
/usr/lib/erlang/lib/p1_pam-1.0.4/ebin/epam.beam
/usr/lib/erlang/lib/p1_pam-1.0.4/ebin/epam_app.beam
/usr/lib/erlang/lib/p1_pam-1.0.4/ebin/epam_sup.beam
/usr/lib/erlang/p1_pam/bin/epam
/usr/share/doc/erlang-p1-pam/README.Debian
/usr/share/doc/erlang-p1-pam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-p1-pam/changelog.gz
/usr/share/doc/erlang-p1-pam/copyright
/usr/share/lintian/overrides/erlang-p1-pam