Списък на файловете в пакета bareos-bat в buster, архитектура amd64

/usr/bin/bat
/usr/lib/bareos/defaultconfigs/bat.conf
/usr/share/applications/bat.desktop
/usr/share/doc-base/bareos-bat
/usr/share/doc/bareos-bat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bareos-bat/copyright
/usr/share/doc/bareos/html/bat/clients.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/console.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/filesets.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/index.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/joblist.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/jobplot.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/jobs.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/mail-message-new.png
/usr/share/doc/bareos/html/bat/media.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/restore.html
/usr/share/doc/bareos/html/bat/status.png
/usr/share/doc/bareos/html/bat/storage.html
/usr/share/man/man1/bat.1.gz
/usr/share/pixmaps/bat.png
/usr/share/pixmaps/bat.svg