Списък на файловете в пакета zplug в buster, архитектура all

/usr/share/doc/zplug/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zplug/copyright
/usr/share/man/man1/zplug-check.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-clear.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-info.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-install.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-list.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-load.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-status.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug-update.1.gz
/usr/share/man/man1/zplug.1.gz
/usr/share/man/man5/zplug-as.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-at.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-defer.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-depth.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-dir.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-from.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-frozen.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-hook-build.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-hook-load.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-if.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-ignore.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-lazy.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-on.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-rename-to.5.gz
/usr/share/man/man5/zplug-use.5.gz
/usr/share/zplug/autoload/commands/__check__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__clean__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__clear__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__info__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__install__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__list__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__load__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__status__
/usr/share/zplug/autoload/commands/__update__
/usr/share/zplug/autoload/init.zsh
/usr/share/zplug/autoload/options/__help__
/usr/share/zplug/autoload/options/__log__
/usr/share/zplug/autoload/options/__rollback__
/usr/share/zplug/autoload/options/__self-manage__
/usr/share/zplug/autoload/options/__version__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__as__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__at__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__commit__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__defer__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__depth__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__dir__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__do__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__file__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__from__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__frozen__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__hook-build__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__hook-load__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__if__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__ignore__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__lazy__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__nice__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__of__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__on__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__rename-to__
/usr/share/zplug/autoload/tags/__use__
/usr/share/zplug/autoload/zplug
/usr/share/zplug/base/base/base.zsh
/usr/share/zplug/base/core/add.zsh
/usr/share/zplug/base/core/arguments.zsh
/usr/share/zplug/base/core/cache.zsh
/usr/share/zplug/base/core/commands.zsh
/usr/share/zplug/base/core/core.zsh
/usr/share/zplug/base/core/interface.zsh
/usr/share/zplug/base/core/load.zsh
/usr/share/zplug/base/core/migration.zsh
/usr/share/zplug/base/core/options.zsh
/usr/share/zplug/base/core/self.zsh
/usr/share/zplug/base/core/sources.zsh
/usr/share/zplug/base/core/tags.zsh
/usr/share/zplug/base/init.zsh
/usr/share/zplug/base/io/file.zsh
/usr/share/zplug/base/io/print.zsh
/usr/share/zplug/base/job/handle.zsh
/usr/share/zplug/base/job/hook.zsh
/usr/share/zplug/base/job/message.zsh
/usr/share/zplug/base/job/parallel.zsh
/usr/share/zplug/base/job/polling.zsh
/usr/share/zplug/base/job/process.zsh
/usr/share/zplug/base/job/queue.zsh
/usr/share/zplug/base/job/rollback.zsh
/usr/share/zplug/base/log/capture.zsh
/usr/share/zplug/base/log/format.zsh
/usr/share/zplug/base/log/print.zsh
/usr/share/zplug/base/log/write.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/.gitignore
/usr/share/zplug/base/sources/bitbucket.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/gh-r.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/gist.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/github.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/gitlab.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/local.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/oh-my-zsh.zsh
/usr/share/zplug/base/sources/prezto.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/ansi.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/awk.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/git.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/omz.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/prezto.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/releases.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/shell.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/theme.zsh
/usr/share/zplug/base/utils/yaml.zsh
/usr/share/zplug/bin/zplug-env
/usr/share/zplug/init.zsh
/usr/share/zplug/misc/completions/_zplug
/usr/share/zplug/misc/contrib/cache.awk
/usr/share/zplug/misc/contrib/fuzzy.awk
/usr/share/zplug/misc/contrib/getopts.awk
/usr/share/zplug/misc/contrib/packaging.awk
/usr/share/zplug/misc/contrib/parser.awk
/usr/share/zplug/misc/contrib/read_cache.awk
/usr/share/zplug/misc/dev/make_tests.zsh
/usr/share/zplug/misc/dev/pre-push
/usr/share/zplug/misc/dev/release.zsh
/usr/share/zplug/misc/zshrc