Списък на файловете в пакета xfwm4-theme-breeze в buster, архитектура all

/usr/share/doc/xfwm4-theme-breeze/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xfwm4-theme-breeze/copyright
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-left-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-left-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-right-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/bottom-right-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/close-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/close-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/close-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/close-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/hide-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/hide-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/hide-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/hide-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/left-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/left-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-toggled-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-toggled-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-toggled-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/maximize-toggled-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/menu-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/menu-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/menu-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/right-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/right-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/screenshot.png
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-toggled-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-toggled-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-toggled-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/shade-toggled-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-toggled-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-toggled-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-toggled-prelight.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/stick-toggled-pressed.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/themerc
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-1-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-1-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-2-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-2-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-3-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-3-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-4-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-4-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-5-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/title-5-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/top-left-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/top-left-inactive.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/top-right-active.xpm
/usr/share/themes/Breeze/xfwm4/top-right-inactive.xpm