Списък на файловете в пакета xfonts-traditional в buster, архитектура all

/usr/bin/update-xfonts-traditional
/usr/share/doc/xfonts-traditional/changelog.gz
/usr/share/doc/xfonts-traditional/copyright
/usr/share/lintian/overrides/xfonts-traditional
/usr/share/man/man8/update-xfonts-traditional.8.gz
/usr/share/xfonts-traditional/bdfnorm
/usr/share/xfonts-traditional/checkfiles
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad,10,20,0,-4.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad,12,13,0,-2.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad,6,13,0,-2.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad,9,15,0,-3.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad.jmk,10,20,0,-4.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/Trad.jmk,6,13,0,-2.rules
/usr/share/xfonts-traditional/rules/foundries