Списък на файловете в пакета surfraw-extra в buster, архитектура all

/usr/bin/opensearch-discover
/usr/bin/opensearch-genquery
/usr/share/doc/surfraw-extra/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/surfraw-extra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/surfraw-extra/changelog.gz
/usr/share/doc/surfraw-extra/copyright
/usr/share/man/man1/opensearch-discover.1.gz
/usr/share/man/man1/opensearch-genquery.1.gz