Списък на файловете в пакета surf-display в buster, архитектура all

/etc/default/surf-display
/usr/bin/surf-display
/usr/share/doc-base/surf-display
/usr/share/doc/surf-display/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/surf-display/changelog.gz
/usr/share/doc/surf-display/copyright
/usr/share/doc/surf-display/surf-display.pdf.gz
/usr/share/man/man1/surf-display.1.gz
/usr/share/surf-display/empty-page.html
/usr/share/xsessions/surf-display.desktop