Списък на файловете в пакета squid-deb-proxy в buster, архитектура all

/etc/init.d/squid-deb-proxy
/etc/init/squid-deb-proxy.conf
/etc/logrotate.d/squid-deb-proxy
/etc/resolvconf/update-libc.d/squid-deb-proxy
/etc/squid-deb-proxy/allowed-networks-src.acl
/etc/squid-deb-proxy/autogenerated/README.autogenerated
/etc/squid-deb-proxy/mirror-dstdomain.acl
/etc/squid-deb-proxy/squid-deb-proxy.conf
/usr/share/doc/squid-deb-proxy/README.md
/usr/share/doc/squid-deb-proxy/changelog.gz
/usr/share/doc/squid-deb-proxy/copyright
/usr/share/squid-deb-proxy/init-common.sh