Списък на файловете в пакета ruby-rack-timeout в buster, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack-timeout.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/base.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/core.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/legacy.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/logger.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/logging-observer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/rails.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/rollbar.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/support/monotonic_time.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/support/namespace.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/support/scheduler.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/timeout/support/timeout.rb
/usr/share/doc/ruby-rack-timeout/README.markdown.gz
/usr/share/doc/ruby-rack-timeout/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-rack-timeout/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-rack-timeout/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/rack-timeout-0.4.2.gemspec