Списък на файловете в пакета ruby-rack-mount в buster, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/analysis/histogram.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/analysis/splitting.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/code_generation.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/generatable_regexp.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/multimap.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/prefix.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/regexp_with_named_groups.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/route.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/route_set.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/strexp.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/strexp/parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/strexp/parser.y
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/strexp/tokenizer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/strexp/tokenizer.rex
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/utils.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/alternation.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/anchor.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/atom.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/character.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/character_class.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/collection.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/expression.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/group.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/options.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/tokenizer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/vendor/regin/regin/version.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rack/mount/version.rb
/usr/share/doc/ruby-rack-mount/README.rdoc
/usr/share/doc/ruby-rack-mount/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-rack-mount/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/rack-mount-0.8.3.gemspec