Списък на файловете в пакета ruby-erubi в buster, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/erubi.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/erubi/capture_end.rb
/usr/share/doc/ruby-erubi/README.rdoc
/usr/share/doc/ruby-erubi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-erubi/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-erubi/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/erubi-1.7.1.gemspec