Списък на файловете в пакета r-cran-rstudioapi в buster, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/INDEX
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/R/rstudioapi
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/R/rstudioapi.rdb
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/R/rstudioapi.rdx
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/dialogs.R
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/dialogs.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/dialogs.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/document-manipulation.R
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/document-manipulation.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/document-manipulation.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/introduction.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/introduction.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/projects.R
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/projects.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/projects.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/r-session.R
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/r-session.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/r-session.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/terminal.R
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/terminal.Rmd
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/doc/terminal.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/help/rstudioapi.rdb
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/help/rstudioapi.rdx
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/rstudioapi/html/R.css
/usr/share/doc/r-cran-rstudioapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rstudioapi/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-rstudioapi