Списък на файловете в пакета python3-rtslib-fb в buster, архитектура all

/usr/bin/targetctl-python3
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/alua.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/fabric.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/node.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/root.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/target.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/tcm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib/utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb-2.1.66.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb-2.1.66.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb-2.1.66.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb-2.1.66.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/alua.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/fabric.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/node.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/root.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/target.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/tcm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/rtslib_fb/utils.py
/usr/share/doc/python3-rtslib-fb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-rtslib-fb/copyright