Списък на файловете в пакета python3-mido в buster, архитектура all

/usr/bin/mido3-connect
/usr/bin/mido3-play
/usr/bin/mido3-ports
/usr/bin/mido3-serve
/usr/lib/python3/dist-packages/mido-1.2.9.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/mido-1.2.9.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mido-1.2.9.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python3/dist-packages/mido-1.2.9.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mido-1.2.9.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/__about__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/_parser_queue.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/amidi.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/backend.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/portmidi.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/portmidi_init.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/pygame.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/rtmidi.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/rtmidi_python.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/backends/rtmidi_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/frozen.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/checks.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/decode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/encode.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/messages.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/specs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/messages/strings.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/midifiles/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/midifiles/meta.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/midifiles/midifiles.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/midifiles/tracks.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/midifiles/units.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/parser.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/ports.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/py2.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/sockets.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/syx.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/tokenizer.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mido/version.py
/usr/share/doc/python3-mido/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-mido/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-mido/copyright
/usr/share/doc/python3-mido/examples/backends/printer.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/backends/rtm.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/backends/use_printer.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/midifiles/create_midi_file.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/midifiles/midifile_to_json.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/midifiles/play_midi_file.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/midifiles/print_midi_file.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/midifiles/test.sh
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/input_filter.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/list_ports.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/multi_receive.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/nonblocking_receive.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/queue_port.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/receive.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/ports/send.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/sockets/forward_ports.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/sockets/serve_ports.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/sockets/simple_client.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/sockets/simple_server.py
/usr/share/doc/python3-mido/examples/using_rtmidi_directly.py
/usr/share/man/man1/mido3-connect.1.gz
/usr/share/man/man1/mido3-play.1.gz
/usr/share/man/man1/mido3-ports.1.gz
/usr/share/man/man1/mido3-serve.1.gz