Списък на файловете в пакета python-backports.functools-lru-cache в buster, архитектура all

/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports.functools_lru_cache-1.5.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports.functools_lru_cache-1.5.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports.functools_lru_cache-1.5.egg-info/namespace_packages.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports.functools_lru_cache-1.5.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports.functools_lru_cache-1.5.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python2.7/dist-packages/backports/functools_lru_cache.py
/usr/share/doc/python-backports.functools-lru-cache/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-backports.functools-lru-cache/changelog.gz
/usr/share/doc/python-backports.functools-lru-cache/copyright
/usr/share/python/ns/python-backports.functools-lru-cache