Списък на файловете в пакета puppet-module-puppetlabs-translate в buster, архитектура all

/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/NOTICE
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/README.Debian
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/README.md
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/changelog.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-translate/copyright
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-translate/lib/puppet/functions/translate.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-translate/metadata.json