Списък на файловете в пакета puppet-module-puppetlabs-rabbitmq в buster, архитектура all

/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-rabbitmq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-rabbitmq/changelog.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-rabbitmq/copyright
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/Gemfile
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/Rakefile
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_binding/rabbitmqadmin.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_erlang_cookie/ruby.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_exchange/rabbitmqadmin.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_parameter/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_plugin/rabbitmqplugins.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_policy/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_queue/rabbitmqadmin.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_user/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_user_permissions/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmq_vhost/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/provider/rabbitmqctl.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_binding.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_erlang_cookie.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_exchange.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_parameter.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_plugin.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_policy.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_queue.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_user.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_user_permissions.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/lib/puppet/type/rabbitmq_vhost.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/config.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/init.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/install.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/install/rabbitmqadmin.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/management.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/params.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/repo/apt.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/repo/rhel.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/server.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/manifests/service.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/metadata.json
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/README.markdown
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/class_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/clustering_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/delete_guest_user_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/centos-59-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/centos-64-x64-pe.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/centos-65-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/default.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-10044-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-12042-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-1404-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/policy_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/queue_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/rabbitmqadmin_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/server_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/user_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/vhost_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/acceptance/zz281_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/classes/rabbitmq_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/spec.opts
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/spec_helper.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/spec_helper_acceptance.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_binding/rabbitmqadmin_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_exchange/rabbitmqadmin_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_parameter/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_plugin/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_policy/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_queue/rabbitmqadmin_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_user/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_user_permissions/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/provider/rabbitmq_vhost/rabbitmqctl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_binding_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_exchange_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_parameter_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_policy_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_queue_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_user_permissions_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_user_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/spec/unit/puppet/type/rabbitmq_vhost_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/README.markdown
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/default.erb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/limits.conf
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/rabbitmq-env.conf.erb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/rabbitmq-server.service.d/limits.conf
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/rabbitmq.config.erb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-rabbitmq/templates/rabbitmqadmin.conf.erb