Списък на файловете в пакета puppet-module-icann-quagga в buster, архитектура all

/usr/share/doc/puppet-module-icann-quagga/DEVELOPMENT.md
/usr/share/doc/puppet-module-icann-quagga/README.md.gz
/usr/share/doc/puppet-module-icann-quagga/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/puppet-module-icann-quagga/changelog.gz
/usr/share/doc/puppet-module-icann-quagga/copyright
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/Gemfile
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/Rakefile
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/appveyor.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/files/.gitkeep
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/files/vtysh.sh
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/manifests/bgpd.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/manifests/bgpd/peer.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/manifests/bgpd/peer/nagios.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/manifests/init.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/manifests/params.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/metadata.json
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/puppet-quagga_schema.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/01_quagga_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/02_quagga_disable_advertisments_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/03_quagga_acl_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/04_quagga_failover_server_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/05_quagga_failsafe_networks_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/06_quagga_multi_peers_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/07_quagga_multi_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/08_quagga_prepend_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/09_quagga_communities_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/archlinux-2-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/centos-511-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/centos-6-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/centos-66-x64-pe.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/centos-7-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/debian-78-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/debian-82-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/default.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/centos-5.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/centos-6.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/centos-7.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/debian-7.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/debian-8.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/ubuntu-12.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/ubuntu-14.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/ubuntu-16.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/ubuntu-multi-14.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/docker/ubuntu-multi-16.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/amazonlinux-2016091.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/image_templates.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/rhel-73-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/sles-12sp2-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/ubuntu-1604-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ec2/windows-2016-base-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/fedora-24-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/fedora-25-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/freebsd-10.2.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-14.04.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-1204-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-1404-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-1604-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/classes/99_coverage_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/classes/bgpd_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/classes/coverage_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/classes/quagga_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/default_facts.yml
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/defines/bgpd/peer/nagios_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/defines/bgpd/peer_64498_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/defines/bgpd/peer_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/spec_helper.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/spec/spec_helper_acceptance.rb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/.gitkeep
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.acl.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.head.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.peer.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.routemap.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.v6foot.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/bgpd.conf.v6peer.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/debian.conf.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/ospfd.conf.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/templates/quagga_status.sh.erb
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/types/log_level.pp
/usr/share/puppet/modules.available/icann-quagga/types/routes_acl.pp