Списък на файловете в пакета puppet-module-ceph в buster, архитектура all

/usr/share/doc/puppet-module-ceph/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/copyright
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/examples/common.yaml
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/examples/hiera.yaml
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/examples/nodes/client.yaml
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/examples/nodes/first.yaml
/usr/share/doc/puppet-module-ceph/examples/nodes/second.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/Gemfile
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/Rakefile
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/lib/puppet/provider/ceph_config/ini_setting.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/lib/puppet/type/ceph_config.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/conf.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/fs.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/init.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/key.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/keys.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/mds.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/mgr.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/mirror.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/mon.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/mons.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/osd.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/osds.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/params.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/pool.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/base.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/client.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/fs.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/mds.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/mgr.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/mirror.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/mon.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/osd.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/params.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/profile/rgw.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/repo.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw/apache_fastcgi.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw/apache_proxy_fcgi.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw/civetweb.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw/keystone.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/manifests/rgw/keystone/auth.pp
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/metadata.json
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/ceph_mon_osd_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/centos-70-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/default.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/nodepool-centos7.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/nodepool-trusty.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/nodepool-xenial.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/two-centos-70-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/two-ubuntu-server-1404-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/acceptance/nodesets/ubuntu-server-1404-x64.yml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_conf_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_init_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_mds_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_mons_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_osds_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_base_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_client_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_fs_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_mds_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_mgr_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_mon_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_osd_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_profile_params_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_repo_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/classes/ceph_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_fs_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_key_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_mgr_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_mon_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_osd_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_pool_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rbd_mirror_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rgw_apache_fastcgi_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rgw_apache_proxy_fcgi_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rgw_civetweb_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rgw_keystone_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/defines/ceph_rgw_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/fixtures/hieradata/common.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/fixtures/hieradata/hiera.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/fixtures/hieradata/nodes/client.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/fixtures/hieradata/nodes/first.yaml
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/shared_examples.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/spec_helper.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/spec_helper_acceptance.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/unit/provider/ceph_config/ini_setting_spec.rb
/usr/share/puppet/modules.available/ceph/spec/unit/type/ceph_config_spec.rb