Списък на файловете в пакета planner-doc в buster, архитектура all

/usr/share/doc/planner-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/planner-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/planner-doc/copyright
/usr/share/doc/planner/examples/kitchen.planner
/usr/share/doc/planner/examples/sample-1.planner
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/calendar-new.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/calendar-week.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/calendar-working-time.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/calendar.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/day-types.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/eds1.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/gantt-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-subtask-dialog.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-subtasks.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-task-linked.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-task-linking.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-task.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/group1-tasks-linked.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/new-project.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/print-project-paper.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/print-project-selectviews.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/print-project.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/project-properties-custom-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/project-properties-custom.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/project-properties.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/project-zoom-fit.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/project-zoom-up.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-editor-sorted.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-editor.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-group-editor.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-insert.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-properties-calendar.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-properties-general.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/resource-usage-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/several-projects.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-constraints.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-custom-properties-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-custom-properties.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-advanced.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-note.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-predecessors-add-remove.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-predecessors-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-predecessors.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-resource-assigned.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit-resources.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-edit.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-insert.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-properties-dialog.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-up.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/figures/task-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/planner/C/planner.xml
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/calendar-new.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/calendar-week.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/calendar-working-time.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/calendar.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/day-types.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/eds1.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/gantt-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-subtask-dialog.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-subtasks.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-task-linked.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-task-linking.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-task.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/group1-tasks-linked.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/new-project.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/print-project-paper.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/print-project-selectviews.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/print-project.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/project-properties-custom-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/project-properties-custom.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/project-properties.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/project-zoom-fit.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/project-zoom-up.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-editor-sorted.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-editor.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-group-editor.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-insert.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-properties-calendar.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-properties-general.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/resource-usage-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/several-projects.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-constraints.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-custom-properties-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-custom-properties.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-advanced.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-note.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-predecessors-add-remove.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-predecessors-add.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-predecessors.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-resource-assigned.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit-resources.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-edit.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-insert.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-properties-dialog.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-up.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/figures/task-view.png
/usr/share/gnome/help/planner/eu/legal.xml
/usr/share/gnome/help/planner/eu/planner.xml
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/left-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-application.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-assignment.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-calendar.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-day.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-error.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-group.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-object.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-project.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-property.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-relation.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-resource.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-task.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner-mrp-time.html
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/libplanner.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/right-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/up-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/libplanner/up.png