Списък на файловете в пакета php в buster, архитектура all

/usr/share/doc/php/changelog.gz
/usr/share/doc/php/copyright