Списък на файловете в пакета php-mbstring в buster, архитектура all

/usr/share/doc/php-mbstring/changelog.gz
/usr/share/doc/php-mbstring/copyright