Списък на файловете в пакета pekwm-themes в buster, архитектура all

/usr/share/doc/pekwm-themes/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pekwm-themes/copyright
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/close.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/max.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/min.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/theme
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/title.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/clearlooks/unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/button.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/button_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/button_press.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/button_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/item.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/menu-bottom.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/menu-bottom_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/theme
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/title.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-blue/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/button.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/button_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/button_press.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/button_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/item.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/menu-bottom.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/menu-bottom_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/theme
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/title.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-brown/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/button.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/button_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/button_press.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/button_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/item.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/menu-bottom.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/menu-bottom_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/theme
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/title.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/default-nice/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/arrow_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/border.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/close.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/max.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/min.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/theme
/usr/share/pekwm/themes/dust/title.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/dust/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/close.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/max.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/min.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/theme
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/title.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/gilouche/unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/close.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/max.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/min.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/theme
/usr/share/pekwm/themes/kde4/title.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/close.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/max.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/min.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/theme
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/title.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/kde4_oxygen/unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/arrow_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/border.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/button_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/close.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/max.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/min.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/pus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/pus_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/pus_press.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/pus_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/tag-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/theme
/usr/share/pekwm/themes/leopard/title.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/leopard/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/close.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/max.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/min.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/pus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/pus_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/pus_press.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/pus_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/theme
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/title.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/nimbus/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/arrow_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/close.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/max.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/menuline_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/min.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/pekwm_tango.jpg
/usr/share/pekwm/themes/tango/pekwm_tango_widescreen.jpg
/usr/share/pekwm/themes/tango/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/theme
/usr/share/pekwm/themes/tango/title.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/tango/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/button.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/button_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/button_press.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/button_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/menu-bottom.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/pus.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/pus_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/pus_press.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/theme
/usr/share/pekwm/themes/tigris/title.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/tigris/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/arrow_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/close.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/max.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/menu-bottom.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/min.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/theme
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/title.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/ubuntu_human/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/arrow_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/close.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/close_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/item_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/max.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/max_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/min.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/min_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/pus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/pus_hover.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/pus_press.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/pus_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/theme
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/title.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/vista_black/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/arrow.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/arrow_focus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-border.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-left.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-right.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/bottom-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/close.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/close_press.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/close_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/left-border.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/left-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/max.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/max_press.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/max_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/menuline.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/min.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/min_press.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/min_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/right-border.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/right-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/tab-separator.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/tab-separator_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/theme
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/title.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/title_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-border.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-border_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-left.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-left_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-right.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/top-right_unfocus.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/up.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/up_press.png
/usr/share/pekwm/themes/xfce4/up_unfocus.png