Списък на файловете в пакета pd-gil в buster, архитектура all

/usr/lib/pd/extra/gil/LICENSE.txt
/usr/lib/pd/extra/gil/README.txt
/usr/lib/pd/extra/gil/gil-meta.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_EXAMPLE.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_drag&drop.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_drag&drop_map.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_gemmouse-help.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_gemmouse.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_gu2px-help.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_gu2px.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_line&line.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_line_x.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_line_y.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_mouseover_circle.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_mouseover_polygon3.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_mouseover_polygon4.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_mouseover_polygon8.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_mouseover_rectangle.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_normalize.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_polygon_side.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_px2gu-help.pd
/usr/lib/pd/extra/gil/gil_px2gu.pd
/usr/share/doc/pd-gil/README
/usr/share/doc/pd-gil/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pd-gil/copyright