Списък на файловете в пакета node-starttls в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/starttls/lib/starttls.js
/usr/lib/nodejs/starttls/package.json
/usr/share/doc/node-starttls/README.Debian
/usr/share/doc/node-starttls/README.md
/usr/share/doc/node-starttls/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-starttls/copyright