Списък на файловете в пакета node-quote-stream в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/quote-stream/bin/cmd.js
/usr/lib/nodejs/quote-stream/bin/usage.txt
/usr/lib/nodejs/quote-stream/index.js
/usr/lib/nodejs/quote-stream/package.json
/usr/share/doc/node-quote-stream/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-quote-stream/copyright
/usr/share/doc/node-quote-stream/examples/stream.js
/usr/share/doc/node-quote-stream/readme.markdown