Списък на файловете в пакета node-liftoff в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/liftoff/index.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/build_config_name.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/file_search.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/find_config.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/find_cwd.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/parse_options.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/register_loader.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/lib/silent_require.js
/usr/lib/nodejs/liftoff/package.json
/usr/share/doc/node-liftoff/README.md.gz
/usr/share/doc/node-liftoff/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-liftoff/changelog.gz
/usr/share/doc/node-liftoff/copyright