Списък на файловете в пакета node-dot-prop в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/dot-prop/index.js
/usr/lib/nodejs/dot-prop/package.json
/usr/share/doc/node-dot-prop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-dot-prop/copyright
/usr/share/doc/node-dot-prop/readme.md