Списък на файловете в пакета node-dirty в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/dirty/dirty.js
/usr/lib/nodejs/dirty/index.js
/usr/share/doc/node-dirty/README.md
/usr/share/doc/node-dirty/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/node-dirty/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-dirty/copyright
/usr/share/doc/node-dirty/examples/bob.js