Списък на файловете в пакета node-dateformat в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/dateformat/lib/dateformat.js
/usr/lib/nodejs/dateformat/package.json
/usr/share/doc/node-dateformat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-dateformat/copyright