Списък на файловете в пакета node-camelcase-keys в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/camelcase-keys/index.js
/usr/lib/nodejs/camelcase-keys/package.json
/usr/share/doc/node-camelcase-keys/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-camelcase-keys/copyright
/usr/share/doc/node-camelcase-keys/readme.md