Списък на файловете в пакета node-buffer-equal в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/buffer-equal/index.js
/usr/lib/nodejs/buffer-equal/package.json
/usr/share/doc/node-buffer-equal/README.markdown
/usr/share/doc/node-buffer-equal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-buffer-equal/copyright