Списък на файловете в пакета node-bl в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/bl/bl.js
/usr/lib/nodejs/bl/package.json
/usr/share/doc/node-bl/README.md.gz
/usr/share/doc/node-bl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-bl/copyright