Списък на файловете в пакета node-autolinker в buster, архитектура all

/usr/lib/nodejs/autolinker/dist/Autolinker.js
/usr/lib/nodejs/autolinker/dist/Autolinker.min.js
/usr/lib/nodejs/autolinker/package.json
/usr/share/doc/node-autolinker/README.md.gz
/usr/share/doc/node-autolinker/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-autolinker/copyright