Списък на файловете в пакета neurodebian-popularity-contest в buster, архитектура all

/etc/popularity-contest.d/neurodebian.conf
/usr/share/doc/neurodebian-popularity-contest/changelog.gz
/usr/share/doc/neurodebian-popularity-contest/copyright
/usr/share/popularity-contest/neurodebian-popcon.gpg