Списък на файловете в пакета netbase в buster, архитектура all

/etc/protocols
/etc/rpc
/etc/services
/usr/share/doc/netbase/changelog.gz
/usr/share/doc/netbase/copyright