Списък на файловете в пакета nam-examples в buster, архитектура all

/usr/share/doc/nam-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nam-examples/changelog.gz
/usr/share/doc/nam-examples/changelog.html.gz
/usr/share/doc/nam-examples/copyright
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A0-README
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A1-stop-n-wait.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A1-stop-n-wait.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A1-stop-n-wait.tr
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A2-stop-n-wait-loss.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A2-stop-n-wait-loss.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A2-stop-n-wait-loss.tr
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A3-sliding-window.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A3-sliding-window.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A3-sliding-window.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A4-slow-start.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A4-slow-start.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A4-slow-start.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A5-slow-start-loss.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A5-slow-start-loss.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/A5-slow-start-loss.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B0-README
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B1-stop-n-wait.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B1-stop-n-wait.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B1-stop-n-wait.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B2-stop-n-wait-loss.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B2-stop-n-wait-loss.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B2-stop-n-wait-loss.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-color.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-color.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-color.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-window.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-window.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B3-sliding-window.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-color.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-color.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-color.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-window-loss.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-window-loss.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B4-sliding-window-loss.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B5-slow-start.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B5-slow-start.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B5-slow-start.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B6-slow-start-loss.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B6-slow-start-loss.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/B6-slow-start-loss.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C0-README
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C1-slow-start.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C1-slow-start.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C1-slow-start.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-color.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-color.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-color.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-window.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-window.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C2-sliding-window.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C3-slow-start.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C3-slow-start.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C3-slow-start.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-color.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-color.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-color.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-window.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-window.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/C4-sliding-window.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/D1-m-decrease.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/D1-m-decrease.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/edu/D1-m-decrease.tr.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/D2-fast-retransmit.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/edu/D2-fast-retransmit.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/ex/9nodetree.nam
/usr/share/doc/nam/examples/ex/DSR.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/README
/usr/share/doc/nam/examples/ex/adc.README
/usr/share/doc/nam/examples/ex/adc.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/algo-out-50sub.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/att.README
/usr/share/doc/nam/examples/ex/att.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/dynamic-nam.conf
/usr/share/doc/nam/examples/ex/dynamics-demo.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/dynamics-demo.txt
/usr/share/doc/nam/examples/ex/flat-out-50sub.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/hier-out-50sub.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/lan.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/lantest2.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/losspatterns.README.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/losspatterns.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/mbone96.layout.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/mbone96.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/mcache.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/mobigen.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/pktdemo.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/rbp_demo.README
/usr/share/doc/nam/examples/ex/rbp_demo.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/rpm-vs-srm.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/sample.nam.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/ex/session.README
/usr/share/doc/nam/examples/ex/session.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/simple_mcast.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/srm-example.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/tcpecn.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/tcpsrm.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/test.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/ts100.layout.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/ts100.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/ts20.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/ex/webcache.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/make_dropevents
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-common.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-newreno.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-notunfair.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-reno-ecn.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-reno.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-sack.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-tahoe.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/iecdemos/tcp-unfair.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/Editor-FileParser.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/Editor.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/NamgraphModel.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/NamgraphView.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/TimesliderModel.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/TimesliderNamgraphView.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/TimesliderView.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/anim-ctrl.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/animator.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/annotation.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/autoNetModel.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/balloon.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/build-ui.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/editorNetModel.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/menu_file.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/menu_view.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/monitor.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/nam-default.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/nam-lib.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/netModel.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/node.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/observable.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/observer.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/snapshot.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/stats.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/tcl-scripts/test-lan-1.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/tcl-scripts/test-ptp-1.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/tcl-scripts/test-ptp-2.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-all-dynamic
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-all-lan
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-all-ptp
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-all-wireless
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-dynamic-1.nam
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-lan-1.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-lan-2.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-dynamic/test-dynamic-1.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-lan/test-lan-1.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-lan/test-lan-2.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-ptp/test-ptp-1.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-ptp/test-ptp-2.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-wireless/test-wireless-1.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-output-wireless/test-wireless-2.nam.Z
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-ptp-1.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-ptp-2.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-template
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-wireless-1.nam
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/test/test-wireless-2.nam.gz
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/wirelessNetModel.tcl
/usr/share/doc/nam/examples/tcl/www.tcl.gz
/usr/share/doc/nam/examples/validate