Списък на файловете в пакета mew-beta в buster, архитектура all

/etc/emacs/site-start.d/50mew-beta.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/mew-beta
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/mew-beta
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/mew-beta
/usr/share/doc/mew-beta/00api
/usr/share/doc/mew-beta/00copyright.ja
/usr/share/doc/mew-beta/00diff.gz
/usr/share/doc/mew-beta/00readme
/usr/share/doc/mew-beta/README.Debian
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.0.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.1.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.2.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.3.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.4.1.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.4.2.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.5.1.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.5.2.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.1.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.2.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.3.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.4.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.5.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.6.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.7.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.6.8.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mew-beta/changelog.gz
/usr/share/doc/mew-beta/copyright
/usr/share/doc/mew-beta/examples/dot.emacs
/usr/share/doc/mew-beta/examples/dot.mew.gz
/usr/share/doc/mew-beta/examples/dot.theme
/usr/share/info/mew.info.gz
/usr/share/info/mew.ja.info.gz
/usr/share/mew/contrib/mew-absfilter.el
/usr/share/mew/contrib/mew-browse.el
/usr/share/mew/contrib/mew-caesar.el
/usr/share/mew/contrib/mew-edebug.el
/usr/share/mew/contrib/mew-fancy-summary.el
/usr/share/mew/contrib/mew-nmz-fixer.el
/usr/share/mew/contrib/mew-nmz.el
/usr/share/mew/contrib/mew-refile-view.el
/usr/share/mew/contrib/mew-toolbar-frame.el
/usr/share/mew/etc
/usr/share/mew/mew-addrbook.el
/usr/share/mew/mew-attach.el
/usr/share/mew/mew-auth.el
/usr/share/mew/mew-blvs.el
/usr/share/mew/mew-bq.el
/usr/share/mew/mew-cache.el
/usr/share/mew/mew-complete.el
/usr/share/mew/mew-config.el
/usr/share/mew/mew-const.el
/usr/share/mew/mew-darwin.el
/usr/share/mew/mew-decode.el
/usr/share/mew/mew-demo.el
/usr/share/mew/mew-draft.el
/usr/share/mew/mew-edit.el
/usr/share/mew/mew-encode.el
/usr/share/mew/mew-env.el
/usr/share/mew/mew-exec.el
/usr/share/mew/mew-ext.el
/usr/share/mew/mew-fib.el
/usr/share/mew/mew-func.el
/usr/share/mew/mew-gemacs.el
/usr/share/mew/mew-header.el
/usr/share/mew/mew-highlight.el
/usr/share/mew/mew-imap.el
/usr/share/mew/mew-imap2.el
/usr/share/mew/mew-key.el
/usr/share/mew/mew-lang-jp.el
/usr/share/mew/mew-lang-kr.el
/usr/share/mew/mew-lang-latin.el
/usr/share/mew/mew-local.el
/usr/share/mew/mew-mark.el
/usr/share/mew/mew-message.el
/usr/share/mew/mew-mime.el
/usr/share/mew/mew-minibuf.el
/usr/share/mew/mew-mule.el
/usr/share/mew/mew-mule3.el
/usr/share/mew/mew-net.el
/usr/share/mew/mew-nntp.el
/usr/share/mew/mew-nntp2.el
/usr/share/mew/mew-passwd.el
/usr/share/mew/mew-pgp.el
/usr/share/mew/mew-pick.el
/usr/share/mew/mew-pop.el
/usr/share/mew/mew-refile.el
/usr/share/mew/mew-scan.el
/usr/share/mew/mew-search.el
/usr/share/mew/mew-smime.el
/usr/share/mew/mew-smtp.el
/usr/share/mew/mew-sort.el
/usr/share/mew/mew-ssh.el
/usr/share/mew/mew-ssl.el
/usr/share/mew/mew-summary.el
/usr/share/mew/mew-summary2.el
/usr/share/mew/mew-summary3.el
/usr/share/mew/mew-summary4.el
/usr/share/mew/mew-syntax.el
/usr/share/mew/mew-thread.el
/usr/share/mew/mew-unix.el
/usr/share/mew/mew-vars.el
/usr/share/mew/mew-vars2.el
/usr/share/mew/mew-vars3.el
/usr/share/mew/mew-varsx.el
/usr/share/mew/mew-virtual.el
/usr/share/mew/mew-win32.el
/usr/share/mew/mew.el
/usr/share/pixmaps/mew/Mew.img
/usr/share/pixmaps/mew/Mew.png
/usr/share/pixmaps/mew/Mew.xbm
/usr/share/pixmaps/mew/Mew.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Audio.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Blank.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-External.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Folder.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Image.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Octet-Stream.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Postscript.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Rfc822.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Text.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Unknown.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-Video.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-attach.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-cite.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-forward.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-inc.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-lock.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-next.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-pgp-enc.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-pgp-sigenc.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-pgp-sign.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-prev.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-queue.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-refile.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-reply.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-send.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-sep.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-show.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-write.xpm
/usr/share/pixmaps/mew/mew-yank.xpm