Списък на файловете в пакета mbrola-hb2 в buster, архитектура all

/usr/share/doc/mbrola-hb2/README.Debian
/usr/share/doc/mbrola-hb2/README.txt
/usr/share/doc/mbrola-hb2/changelog.Debian
/usr/share/doc/mbrola-hb2/copyright
/usr/share/doc/mbrola-hb2/examples/mbroli.ini
/usr/share/doc/mbrola-hb2/examples/tst123final.pho
/usr/share/mbrola/hb2/hb2