Списък на файловете в пакета maint-guide-de в buster, архитектура all

/usr/share/doc-base/maint-guide-de
/usr/share/doc/maint-guide-de/changelog.gz
/usr/share/doc/maint-guide-de/copyright
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/advanced.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/build.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/checkit.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/debian.css
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/dother.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/dreq.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/first.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/caution.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/home.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/important.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/next.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/note.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/prev.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/tip.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/images/warning.png
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/index.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/modify.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/start.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/update.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/html/upload.de.html
/usr/share/doc/maint-guide-de/maint-guide.de.epub
/usr/share/doc/maint-guide-de/maint-guide.de.pdf
/usr/share/doc/maint-guide-de/maint-guide.de.txt.gz
/usr/share/lintian/overrides/maint-guide-de