Списък на файловете в пакета libstax-java в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libstax-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libstax-java/copyright
/usr/share/java/stax-1.2.0.jar
/usr/share/java/stax-api-1.0.1.jar
/usr/share/java/stax-api.jar
/usr/share/java/stax.jar
/usr/share/maven-repo/stax/stax-api/1.0.1/stax-api-1.0.1.jar
/usr/share/maven-repo/stax/stax-api/1.0.1/stax-api-1.0.1.pom
/usr/share/maven-repo/stax/stax-api/debian/stax-api-debian.jar
/usr/share/maven-repo/stax/stax-api/debian/stax-api-debian.pom
/usr/share/maven-repo/stax/stax/1.2.0/stax-1.2.0.jar
/usr/share/maven-repo/stax/stax/1.2.0/stax-1.2.0.pom
/usr/share/maven-repo/stax/stax/debian/stax-debian.jar
/usr/share/maven-repo/stax/stax/debian/stax-debian.pom