Списък на файловете в пакета libnrepl-clojure в buster, архитектура all

/usr/share/doc/libnrepl-clojure/README.md.gz
/usr/share/doc/libnrepl-clojure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnrepl-clojure/changelog.gz
/usr/share/doc/libnrepl-clojure/copyright
/usr/share/java/nrepl-0.6.0.jar
/usr/share/java/nrepl.jar
/usr/share/maven-repo/nrepl/nrepl/0.6.0/nrepl-0.6.0.jar
/usr/share/maven-repo/nrepl/nrepl/0.6.0/nrepl-0.6.0.pom
/usr/share/maven-repo/nrepl/nrepl/debian/nrepl-debian.jar
/usr/share/maven-repo/nrepl/nrepl/debian/nrepl-debian.pom